Coaching

Maximaliseer je persoonlijke en professionele groei.

Wat is coaching?

Als coach sta ik naast je als een gelijkwaardige partner en begeleid het proces. Ik leg daarbij focus op bewustwording, inzichten en acties, zodat jij uiteindelijk je doelen behaalt. Ik stel vragen die prikkelen en aanzetten tot denken. Ik luister met aandacht naar wat je vertelt (en niet vertelt), verken samen met jou je wereldbeeld en ondersteun je om de leermogelijkheid uit elke situatie te ontdekken.

Coaching is gericht op de toekomst en het creëren van buitengewone resultaten. Het is een proces waarbij jij als coachee je ideale zelf (her)ontdekt: jouw waarden, passies, identiteit en hoop voor de toekomst. 

“ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.”

International Coaching Federation

Ik ben Jolande

Ik help mensen om hun ‘human skills’ te verfijnen, zodat ze beter met anderen kunnen verbinden, communiceren en samenwerken.

Denk aan vaardigheden zoals empathie, effectieve communicatie, leiderschap, omgaan met emoties, omgaan met stress, probleemoplossend vermogen en conflicthantering om er maar een paar te noemen.

Mijn certificeringen:

Genos certified

ICF certified

certified Enneagram Analyst

ICF Code of Ethics

De International Coaching Federation (ICF) maakt zich hard voor het behouden en bevorderen van de gouden standaard in coaching. Daarom verwacht ICF van mij als coach dat ik me houd aan alle aspecten en principes van ethisch gedrag, zoals het effectief kunnen integreren van de ICF-kerncompetenties in mijn werk. 

In overeenstemming met de ICF-kernwaarden en de ICF-definitie van coaching, is de Ethische Code ontworpen om heldere richtlijnen, accountability en afdwingbare gedragsnormen te bieden voor alle ICF-leden en gecertificeerde coaches. Ik werk volgens het hoogste standaard en handel volgens de ICF-code van ethiek. Voor meer informatie kun je de ICF Code of Ethics hier terugvinden.

Niet tevreden?

Kwaliteit is één van de kernwaarden van School for Human Skills. Als ik een fout maak, dan zal ik er alles aan doen om dat te herstellen. Komen we er samen niet uit of heb je het gevoel dat ik me niet houd aan de hoge standaard van ICF? Dan biedt ICF biedt jou de mogelijkheid om via de Independent Review Board (IRB) een klacht in te kunnen indienen als je van mening bent dat de ICF-richtlijnen worden geschonden. 

ICF beoordeelt, onderzoekt en geeft vervolgens een reactie op de vermeende onethische praktijken of gedrag dat afwijkt van de vastgestelde ICF-code. Dit proces heet het Ethical Conduct Review (ECR)-proces. Je kunt hier terug vinden hoe je het ECR proces kunt starten. 

Testimonials

Ik werk voor: