Het Enneagram voor teams

Sterkere relaties. Betere communicatie. Meer vertrouwen.

Beter samenwerken dankzij het enneagram

Het enneagram wordt door steeds meer organisaties gezien als het meest effectieve hulpmiddel dat tegenwoordig beschikbaar is voor het ontwikkelen van teams en het vergroten van onderling begrip voor elkaar. Waarom? Omdat het enneagram inzicht geeft in de drijfveren van verschillende personen. Het enneagram geeft inzicht in hoe elk van de negen persoonlijkheidstypen denkt en zich voelt. Zo kom je erachter waar hun aandacht van nature naar uitgaat en naar wat ze drijft. We leren op deze manier niet alleen elkaars diversiteit te waarderen (ieder persoon heeft iets belangrijks en unieks om toe te voegen aan het team), maar vooral hoe we miscommunicaties kunnen verminderen.

Het enneagram helpt ons om onze zelfkennis en ons vermogen om goed met anderen om te gaan te vergroten. Dat is precies wat je als team nodig hebt!

Het Enneagram plaatst je niet in een hokje. Het laat je het hokje zien waar je al in zat – het hokje van je denk- voel- en gedragspatronen - en de weg eruit.

Wat is het Enneagram?

Het enneagram ontleent zijn naam aan de Griekse woorden negen (ennea) en tekening (grammos). Het is een negenpuntig, geometrisch figuur die de negen verschillende persoonlijkheidstypen en bijbehorende groei- en stresspaden weergeeft.  

Het enneagram laat ons zien dat ieder mens de wereld anders ziet en als gevolg daarvan handelt iedereen vanuit verschillende drijfveren.

Het leren kennen van je eigen type geeft je een diepgaand inzicht in je eigen kwaliteiten en uitdagingen en leidt je de weg van emotionele reactiviteit naar de vrijheid van het bewust kunnen kiezen. Het gaat hier om keuzes die gebaseerd zijn op je authentieke zelf, zodat je je besluitvorming, relaties, resultaten en algehele gevoel van geluk kunt verbeteren. 

De verhalende traditie

Je kunt het enneagram leren kennen op verschillende manieren. De meest krachtige manier vind ik de verhalende traditie. Het uitgangspunt van de verhalende traditie is dat mensen zelf expert zijn van hun eigen type: we leren het enneagram en haar 9 types kennen doordat de deelnemers het verhaal vertellen over hun eigen belevingswereld: hoe zij dingen ervaren, zien, voelen en waarom ze reageren zoals ze doen. 

Het ‘Panel interview’

In deze enneagram training maken we gebruik van een ‘Panel Interview’, bestaande uit deelnemers van de training. Door te luisteren naar de verhalen van de vertegenwoordigers van een type, krijgt de theorie een gezicht. We mogen voor heel even kijken door de bril van de andere types en leren zo meer over hun patroon van denken, voelen en handelen. Onze eigen vanzelfsprekendheden worden daardoor minder vanzelfsprekend. 

Het ‘Panel Interview’ is een vorm van co-creatie en leidt tot groeiend zelfinzicht, -acceptatie en -waardering. Dat zorgt ervoor dat mensen zich in deze enneagram training écht gezien, gehoord en begrepen voelen door elkaar. 

Het Enneagram voor teams

Dit programma omvat een:

Persoonlijke Enneagram Analyse van 2 uur voor aanvang van de training, zodat we samen inzicht krijgen in het type van elke deelnemer.

2-daagse training in een oud klooster, inclusief overnachting, lunch, diner en ontbijt.

Uitgebreid werkboek vol informatie over het enneagram, elk type en praktische tips om de groeipaden te verder te ontwikkelen.

Bambook notitieboek om inzichten, acties en resultaten vast te leggen.

Check-in sessie van 60 minuten, een maand na afloop van het programma om elke deelnemer optimaal te ondersteunen in hun groei.

Investering:

€ 1.097 per persoon excl BTW

Ik ben Jolande

In de ruim 20 jaar waarin ik in verschillende trainingen heb gegeven én gevolgd, heb ik met verschillende typeringen modellen kennis mogen maken zoals Myers-Briggs (MBTI), DISC en de Roos van Leary. Het enneagram is in mijn ervaring absoluut het meest krachtige en impactvolle model, omdat je niet wordt getypeerd op basis van gedrag, maar op basis van je drijfveren of motivaties: de diepere lagen van je persoonlijkheid. Het enneagram plaatst je niet in een hokje. Het laat je het hokje zien waar je al in zit en toont je een weg eruit.

Wil jij een team met sterkere relaties, betere communicatie en meer vertrouwen? Neem dan direct contact op, ik vertel je graag meer.

Lees en luister meer over teams en het Enneagram

en ontdek welke tips jij kunt toepassen in je eigen bedrijfscultuur!

Gezonde grenzen creëren op het werk

Heb je ooit het gevoel dat je werk tot aan het plafond opgestapeld lijkt? Vraagt ​​je leidinggevende je om de …

Lees verder