Teamcoaching

Hogere teamcohesie. Grotere betrokkenheid. Betere teamprestaties.

Teamcoaching

Als leidinggevende loop je soms binnen je team tegen wat uitdagingen aan. De neuzen wijzen niet dezelfde kant op, er is onvoldoende betrokkenheid en commitment op het gezamenlijke teamdoel of er heersen onderhuidse irritaties tussen teamleden. Het gevolg hiervan? Verminderde effectiviteit, een broeierige sfeer (soms zelfs openlijke conflicten) en achterblijvende teamprestaties. Dat is natuurlijk niet wat je als leidinggevende voor ogen hebt. 

Teamcoaching helpt je team om meer begrip voor elkaar te krijgen, effectiever met elkaar samen te werken en heldere afspraken te maken zodat ieder zich achter het gezamenlijke teamdoel kan scharen. Teamcoaching gaat over het verkennen van de ondergrondse dynamiek van de individuele teamleden, de subgroepen binnen een team en hoe deze de teamprestaties kunnen beïnvloeden. 

waar kan teamcoaching mijn team bij helpen?

Meer wederzijds begrip

Heldere ‘teamregels’

Effectievere communicatie

Gezamenlijke focus op teamdoelen

Oplossen van conflicten

Meer veiligheid en respect

Grotere betrokkenheid

Great things in business are never done by one person.
They’re done by a team of people.

Wat kan ik verwachten van teamcoaching?

Als teamcoach begeleid ik het proces van een teamdag en zorgt ervoor dat er focus blijft op jullie ontwikkeldoelen als team. Ik faciliteer het voeren van belangrijke gespekken met elkaar en zorg voor een veilige omgeving om dat te kunnen doen. Kortom: ik zorg voor een prettig proces en jullie blijven expert op de inhoud!

Teamcoaching is sterk afhankelijk van de situatie en context. Daarom maak ik een offerte op maat voor jouw team en jullie ontwikkeldoelen. Ben je benieuwd wat teamcoaching voor jouw team kan betekenen? Neem dan snel contact op!

Ik ben Jolande

Ik help mensen om hun ‘human skills’ te verfijnen, zodat ze beter met anderen kunnen verbinden, communiceren en samenwerken.

Denk aan vaardigheden zoals empathie, effectieve communicatie, leiderschap, omgaan met emoties, omgaan met stress, probleemoplossend vermogen en conflicthantering om er maar een paar te noemen.

Mijn certificeringen:

Genos certified

ICF certified

certified Enneagram Analyst

Emotional Culture Index

Er liggen veel verschillende elementen ten grondslag aan het succes van een organisatie. Je moet op de juiste plaats, op het juiste moment, met het juiste product en met de juiste mensen zijn. Zelfs met al deze zaken is een gestructureerde en goedlopende bedrijfscultuur het allerbelangrijkste. Heb jij inzicht in de emotionele cultuur van jouw team of organisatie? Ik wil je aanraden daar eens naar te kijken.

Testimonials

Ik werk voor: